Deventer Leerschool: Deventer als leerschool 

Welkom op de website van de Deventer Leerschool. De Deventer Leerschool is een basisschool voor algemeen bijzonder onderwijs in het centrum van Deventer. Wij bieden onderwijs aan alle kinderen in de basisschoolleeftijd, ongeacht hun levensbeschouwing.    

Dagelijks gaan ongeveer 220 kinderen uit Deventer naar onze school. Wij zijn daarmee een school met een kleinschalig karakter.    

De Deventer Leerschool bestond in 2021 alweer 140 jaar, aldus een school met een lange geschiedenis.    

Bent u op zoek naar een school die werkt aan een sterke basis op het gebied van taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen én een fijn en veilig sociaal klimaat biedt, leest u dan verder op deze website of maak een afspraak voor een rondleiding of kennismaking.

EEN GOEDE BASIS

Wij bieden onze leerlingen een sterke basis op het gebied van taal, spelling, rekenen en lezen. We werken met nieuwe lesmethodes en volgens de meest recente onderwijskundige inzichten.

SOCIAAL VEILIG

Onze leerlingen spelen en werken op een veilige school, waar prettig wordt samengewerkt. Het sociaal en emotioneel welbevinden van onze leerlingen is de basis voor een goede ontwikkeling.

ONDERWIJS OP MAAT

Wij bieden onze instructies aan op drie niveaus. Leerlingen worden niet alleen als klas, maar ook in groepjes begeleid. Bijvoorbeeld als kinderen meer uitdaging of uitleg nodig hebben.

PROFESSIONEEL TEAM

Wij zijn continu in ontwikkeling om ons onderwijs beter te maken. Wij hebben veel specialisten in huis, o.a. op het gebied van rekenen, lezen, hoogbegaafdheid en sociale veiligheid.