Opvang


Als school werken we nauw samen met de mensen van Kinderopvang DLS. De kinderopvang is gevestigd in het gebouw naast het onze, waardoor het contact laagdrempelig blijft. Kinderopvang DLS voorziet dagelijks in peuterspeelzaalwerk onder de naam van Trapje Op. De meeste kinderen die bij Trapje Op zitten, stromen als zij 4 jaar worden door naar onze school.

Daarnaast kunnen de kinderen na school worden opgevangen bij de BSO, verzorgd door Kinderopvang DLS en wordt de tussenschoolse opvang (TSO) verzorgd door de medewerkers van de kinderopvang DLS. Tijdens de middagpauze lunchen zij met de kinderen en begeleiden het buiten spelen.

Meer weten? www.kinderopvangdls.nl