Onze school


Ieder kind heeft een talent. Het ene kind kan goed rekenen of mooie verhalen schrijven. Een ander kind maakt iedereen aan het lachen of blinkt uit in voetbal. Op de Deventer Leerschool mag ieder kind zijn wie het is. De Deventer Leerschool wil alle aan haar toevertrouwde kinderen een veilig leer- en leefklimaat bieden, rekening houdend met de ontwikkelingsfasen en talenten van het kind.  

Wij streven naar rust, structuur en duidelijkheid zowel tijdens de (leerkracht gestuurde) lesactiviteiten als de minder gestuurde momenten daarbuiten. Wij willen ieder kind het vertrouwen en de ondersteuning geven die het nodig heeft om te groeien naar een zelfstandig, verantwoordelijk en sociaal persoon.  

De Deventer Leerschool staat voor kwalitatief goed onderwijs met als streven door te groeien naar een ‘Breed Kindcentrum’ waar kinderen van 2,5 tot 13 jaar hun talenten kunnen ontdekken, zichzelf kunnen ontwikkelen en kunnen leren in een kansrijke omgeving.  

De kinderen komen binnen bij peuterspeelzaal Trapje Op en gaan daarna gemakkelijk over naar groep 1. Ook de buitenschoolse opvang werkt volgens dezelfde uitgangspunten zodat je weet waar je aan toe bent.