Trakteren


Een jarige verdient een fijn feestje! Kinderen vinden het dan vaak leuk om te mogen trakteren. Het is prettig als het moment van trakteren wordt afgestemd met de juf of meester uit de klas zodat we zoveel mogelijk kunnen voorkomen dat twee kinderen tegelijkertijd trakteren. Daarnaast kan de juf of meester aangeven of er sprake is van allergieën/ dieetwensen in de klas, zodat u daar eventueel rekening mee kunt houden. We verzoeken om zoveel mogelijk gezonde traktaties te verzorgen voor de kinderen.