Uitdaging

Wanneer het werk binnen de methode onvoldoende uitdaging biedt, hebben wij aanvullende methodes met uitdagend materiaal, of mogen kinderen een werkstuk of boekpresentatie maken. Daarnaast hebben wij op school een Plusgroep. Kinderen die de lesstof en het extra werk met gemak aankunnen, kunnen in sommige gevallen ook gebruik maken van de Plusgroep op onze school. Voor de groepen 3 t/m 6 is dit om de week, waarbij de kinderen van de groepen 3 en 4 worden samengenomen en de kinderen van de groepen 5 en 6. Voor de groepen 7 en 8 is dit wekelijks. Buiten meer uitdagende lesstof, wordt ook gewerkt aan een persoonlijk leerdoel, bij voorbeeld fouten leren maken of plannen van het werk.