Ondersteuning

Wanneer het een kind meer tijd en energie kost om zich bepaalde doelen eigen te maken, kan het daarvoor op school ondersteuning krijgen. Dit gebeurt door een onderwijsassistent of door een vrijgeroosterde leerkracht ┬áin kleine groepjes buiten de eigen klas. Het streven is door het inzetten van de ondersteuning dat het kind weer goed kan aansluiten bij datgene wat in de groep wordt aangeboden. Voor kinderen eind groep 2 en in groep 3, bij wie het (aanvankelijk) lezen nog niet vlot op gang komt, maken wij gebruik van het programma Bouw! Wekelijks wordt dan drie keer met onze Bouw!-co├Ârdinator met het kind individueel achter de computer geoefend.