In de groepen

Groep 1 en 2

Binnen onze groepen wordt gedifferentieerd les gegeven. Voor de groepen 1/2 betekent dit, dat tijdens het werken door een klein groepjes kinderen met de leerkracht aan een bepaald doel wordt gewerkt. Bijvoorbeeld rijmen, of tellen tot 20. Door in kleine groepjes te werken, kunnen we goed aansluiten bij wat de kinderen al weten. De groepjes worden op basis van de ontwikkeling van de kinderen ingedeeld en kunnen dus ook per doel verschillen. Het kan dus ook zijn dat kinderen uit groep 1 en 2 door elkaar heen zitten in de kleine kring en aan het zelfde doel werken.

Groep 3 tot en met 8

Differentiatie tijdens de les betekent in de groepen 3 t/m 8 in eerste instantie dat er op drie niveaus wordt lesgegeven. Aan de grootste groep kinderen wordt een basisinstructie gegeven, waarna zij zelfstandig aan het werk kunnen. Sommige kinderen mogen al eerder aan het werk, omdat zij minder instructie nodig hebben. Deze kinderen krijgen binnen de methode en vaak daarnaast extra uitdagend werk.