Parkeren

De school heeft samen met  Team Toezicht & Handhaving van de gemeente een overzichtelijk kaartje gemaakt waarop staat waar u de auto kort mag neerzetten om uw kind(eren) in of uit te laten stappen. Die plekken staan in groen aangegeven op het kaartje met in het kadertje de voorwaarden waaronder u daar de auto mag neerzetten. 

Als school hebben wij op zich geen verantwoordelijkheid voor het parkeren van ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen. Krijgt u een parkeerboete (u stond bijvoorbeeld op de verkeerde plek of te lang op een plek) dan kunnen wij als school helaas niets voor u betekenen. U moet dan zelf contact opnemen met de gemeente Deventer.