Ons onderwijs


Onze  groepen zijn samengesteld vanuit één jaargroep, met kinderen van dezelfde leeftijd. Binnen deze klassikale aanpak wordt gedifferentieerd gewerkt, om tegemoet te komen aan verschillen tussen kinderen. Na een effectieve groepsinstructie volgt een verlengde (tafel)instructie voor de kinderen die daaraan behoefte hebben. Binnen de groep wordt op verschillende niveaus gewerkt. Kinderen leren om zelfstandig aan het werk te gaan. Binnen en buiten het klaslokaal. Hierdoor heeft de leerkracht ruimte om met individuele kinderen te werken, een korte extra instructie te kunnen geven of extra verrijkingsstof te geven aan een leerling die meer uitdaging nodig heeft. 

Homogene groepen.  Op de DLS werken wij met homogene groepen: dus klassen op basis van de leeftijd van de leerlingen. De twee kleuterklassen zijn wél heterogeen (dus groep 1 en 2 gecombineerd). Daarna hebben wij steeds één groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8.

25 leerlingen per groep.  Onze gemiddelde groepsgrootte is 25 leerlingen per groep. Onze maximale groepsgrootte is 30 leerlingen per groep. 

Leren op 3 niveaus.  In alle groepen wordt de lesstof aangeboden op minimaal drie verschillende niveaus, zodat we alle leerlingen goed kunnen bedienen: leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, leerlingen die meer uitleg nodig hebben, en leerlingen daar tussenin. Wij begeleiden de kinderen dan in kleinere groepjes. 

Een veilig schoolklimaat.  Onze leerlingen voelen zich veilig en werken prettig samen. Het sociaal welbevinden van onze leerlingen is voor ons ontzettend belangrijk: alleen door je goed te voelen op school, kom je echt goed tot leren.

Moderne lesmethodes.  Wij werken lesmethodes die ontwikkeld zijn volgens de nieuwste onderwijskundige inzichten. Deze methodes zijn gericht op de leermogelijkheden van onze leerlingen. Wij zijn sterk in het bieden van een gedegen basis: taal, spelling, rekenen en lezen.

Leerkrachten én specialisten.  Ook onze leerkrachten zijn continu in ontwikkeling: ze volgen regelmatig opleidingen en traningen. Wij hebben daardoor veel expertise in huis, waaronder een rekenspecialist, een leescoördinator, een sociale veiligheidscoördinator (anti-pest coördinator), en een hoogbegaafdheidsspecialist.

Digitaal onderwijs.  Op de DLS werken we natuurlijk met boeken, werkboekjes en schriften. Maar daarnaast bieden we onze lesstof digitaal aan. Vanaf groep 4 krijgen al onze leerlingen een eigen laptop op school.

Plannen en weektaak.  Vanaf groep 4 werken onze leerlingen met een weektaak. Samen met de leerkracht plannen onze leerlingen hun werk, een belangrijke vaardigheid waar ze op de middelbare school veel profijt van hebben. In de groepen 1 tot en met 3 wordt gewerkt met dagtaken (bijvoorbeeld een knutselwerkje voor de kleuters), zodat het leren plannen al bij de jongste kinderen wordt aangeboden. 

Brede vorming.  Wij besteden aandacht aan brede vorming. Wij hebben lessen op het gebied van kunst en cultuur, muziek, drama, maar ook mindfulness, werken met stof en hout, en kookles. Deze lessen worden standaard op de vrijdagmiddagen gegeven.