Aanmelden van nieuwe leerlingen

In de gemeente Deventer gelden uniforme afspraken over het aanmelden van kinderen die voor het eerst naar school gaan:

-        Elk halfjaar is er een aanmeldronde voor de (bijna) 3-jarigen. Ouders/verzorgers met kinderen die het komend half jaar 3 worden ontvangen een brochure over het aanmelden en een uniek inschrijfformulier per post vanuit de gemeente. Het eerstvolgende moment hiervoor is december 2023.

-        Via de website van de Deventer Leerschool kunt u aangeven interesse te hebben in een rondleiding. We nemen dan contact met u op voor het plannen van een afspraak, zodat u een indruk kunt krijgen van de school en al uw vragen kunt stellen.

-        Als de ouders/verzorgers een voorkeur hebben gekregen voor een school, melden zij het kind aan bij de school van voorkeur met het unieke aanmeld­formulier. Dat wil echter nog niet zeggen dat een kind ook definitief geplaatst kan worden. In sommige gevallen zal de school meer aanmeldingen hebben dan dat er plaats is voor kinderen in dat jaar.

-        Als er meer aanmeldingen zijn dan dat er plaatsen zijn, hanteren wij op de Deventer Leerschool de volgende voorrangsregels in onderstaande volgorde.

1.          Een kind heeft voorrang bij inschrijving als het al een broertje of zusje op de DLS heeft, zodat de kinderen uit het gezin naar dezelfde school kunnen.

2.          Kinderen die vanaf de leeftijd van 2,5 jaar deelnemen aan de peuteropvang van de DLS, Trapje Op, hebben voorrang bij inschrijving.

3.          Voor de overige kinderen geldt dat zij voorrang hebben als de DLS tot één van de vijf dichtstbijzijnde scholen van hun huis behoort (vul hiervoor postcode in op Scholenopdekaart.nl).

-        Mochten er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, zal de school loten. Eerst zullen broertjes en zusjes worden geplaatst. Daarna en bij voldoende ruimte, de kinderen die doorstromen vanuit Trapje Op. Vervolgens worden de kinderen voor wie de school tot één van de vijf dichtstbijzijnde school behoort geplaatst. Daarna worden de beschikbare plaatsen gevuld met kinderen die buiten de voorrangsregels vallen. In de praktijk hebben wij altijd nog broertjes en zusjes èn de kinderen van Trapje op zonder loting kunnen plaatsen en hadden we daarnaast nog ruimte voor overige kinderen.

-        Wanneer bekend is of het kind geplaatst is of uitgeloot is, geeft de school hierover bericht.

o   Wanneer uw kind op de Deventer Leerschool is geplaatst, zal een uitgebreid inschrijfformulier worden verstrekt met daarin de vraag om aanvullende gegevens.

o   Wanneer het kind is uitgeloot kan de ouder het unieke inschrijfformulier ophalen bij school en het kind bij een andere school naar keuze inschrijven. Het bestuur van de school die geen plaats heeft of het loket van Sine Limite (loket@po-deventer.nl) kan met hen meedenken.

 

Als kinderen op een later moment dan hun vierde verjaardag zullen instromen, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing of een verblijf in het buitenland, zal de school eerst kijken of er ruimte is in de gevraagde groep. Dit heeft te maken met het aantal leerlingen, maar ook de benodigde zorg die de groep of de leerling nodig heeft.

Als er een passende plek is, hoeft geen rekening gehouden te worden met voorrangsregels.

Het gehele beleidsdocument Inschrijving en Aanname vindt u hieronder.