Geschiedenis


De Deventer Leerschool is een basisschool in het centrum van de stad Deventer aan de Brinkpoortstraat 7, een straat in een rustige wijk dat deels uit nieuwbouw bestaat. Onze school zit in monumentaal gebouw uit 1891 en is een beschermd stadsgezicht. De naastgelegen “oude gymzaal” is omgebouwd tot een mooi onderkomen voor de peuterspeelzaal en de Buitenschoolse opvang.

De school bestaat al meer dan 125 jaar, maar heet pas sinds 1983 Deventer Leerschool. Daarvoor was het de Rijksleerschool, de school voor kwekelingen van de Rijkskweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen. Destijds, we spreken over eind 1800, één van de eerste leerscholen in Nederland.  

Toen in de jaren 70 van de vorige eeuw de Wet op het Basisonderwijs van kracht werd, was er voor Rijksleerscholen zonder kleuterschool geen plek meer. De ouders van de leerlingen in Deventer wilden echter het bijzondere karakter én de zelfstandigheid van de school behouden. En dus namen zij in 1979 het initiatief om zelf het bestuur van de school te gaan vormen. Zo ontstond op 28 november 1980 een oudervereniging met de naam Vereniging Deventer Leerschool. Alle ouders met kinderen op de school zijn lid hiervan. Sinds 1983 staat de Deventer Leerschool te boek als een Bijzonder Neutrale Basisschool op algemene grondslag. Nog altijd is de Deventer Leerschool een school met een eigen gezicht; ondernemend, enthousiast, eigenzinnig en familiair. Opgericht als kweekschool voor onderwijzers is onze school nog altijd een kweekvijver voor talent van de toekomst. 

 


Meer lezen over de bijzondere geschiedenis van de Deventer Leerschool? Voor het 125-jarig jubileum is er een boek uitgebracht.  

Deventer Leerschool 1881 - 2006