Sociale veiligheid

De DLS heeft een coördinator Sociale Veiligheid, die verantwoordelijk is voor het beleid en het uitvoeren hiervan op het gebied van sociale vaardigheiden. Hier valt ook het anti-pestprotocol onder. In ons anti-pestprotocol staat beschreven hoe onze school pestgedrag signaleert en aanpakt. Belangrijk is dat we hierbij niet alleen focussen op de 'dader'  en het 'slachtoffer' maar ook op de groep om hen heen en dat ook ouders bij deze processen goed worden betrokken,

Ons anti-pestprotocol vindt u hieronder en onder Informatie & downloads.